RADDEL

Studiul influentei antropice asupra proceselor de sedimentare in Delta Dunarii utilizand radionuclizi

             Delta Dunării este zona de vărsare a Dunării în mare, situată la interfața dintre fluviul Dunăre și Marea Neagră. Pentru a înțelege impactul antropic în aceasta zonă, dezvoltarea cunoștiințelor referitoare la procesele care controlează sedimentarea prezintă o deosebită importanță. Scopul acestui acestui proiect este de o oferi un prim set de rezultate privind vitezele de acumulare a sedimentelor în Delta Dunării și pe platoul continental dunărean, rezultate obținute utilizând metodele radiometrice absolute. Metoda de datare 210Pb va fi aplicată în câteva dintre lacurile din Delta Dunării, și anume, în lacuri în care viteza de sedimentare reflectă variația debitelor sedimentelor râului, precum și din probe colectate din platoul continental dunărean. Mai mult, depozite recente de loess vor fi datate aplicând metoda de luminiscența stimulată optic. Aceste studii vor permite obținerea unor informații importante în vederea elaborării unui model de sedimentare în Delta Dunării în analiza evoluției țărmului deltaic.

 

Obiectivul Proiectului

 

-Determinarea ratelor de sedimentare din mai diferite medii lacustre aflate in Delta Dunarii, in scopul determinarii variatiilor debitului solid trasportat de Dunare

-Estimarea ratei de sedimentare a platoului continental Dunarean pentru identificarea evolutiei proceselor de eroziune si redepozitare a sedimentelor

-Aplicarea metodei de datare prin radionuclidul Pb-210 pentru sedimentele din Delta Dunarii

 

Rezultate Estimate

 

- Date privind variatiile ratelor de sedimentare in mediile lacustre analizate

- Rezultate privind ratele de eroziune si redepozitare a sedimentelor in dinamica formarii platoului continental Dunarean

- Datarea unor sedimente prin OSL (luminescenta stimulata optic)

- Dovada aplicabilitatii metodei de datare prin Pb-210 pentru sedimente deltaice

Facultatea de Stiinta si Ingineria Mediului

 

Strada FANTANELE nr. 30 cod postal :400294
Telefon : 0264 30 70 30

Fax : 0264 30 70 32

mail: robert.begy@ubbcluj.ro

 

Director Proiect: Lect. dr. Begy Robert-Csaba

Universitatea “Babeș-Bolyai”